30-01-2024

Β’ μέρος δημοσκόπησης MRB για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του OPEN (29/01/2024)

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Το Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, που πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24 Ιανουαρίου 2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/2024.

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202

Δελτίο τύπου - Δημοσκόπηση - Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης της MRB για το κεντρικό δελτίο Ειδήσεων του ΟΡΕΝ, πραγματοποιήθηκε από τις 22 έως και τις 24/01/2024 και μεταδόθηκε τη Δευτέρα 29/01/202