01-03-2024

Β' μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ (29/02/2024)

Το Β’ Μέρος της μεγάλης δημοσκόπησης του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του OPEN που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως και τις 27 Φεβρουαρίου 2024 από την MRB και μεταδόθηκε την Πέμπτη 29/02/2024.

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ

Δεύτερο μέρος δημοσκόπησης Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων ΟΡΕΝ